Usterkomen

projekt logo
projekt postaci Usterkomena
projekt akcydensów
projekt strony internetowej
materiały ALT/BLT
działania promocyjne

Usterkomen to nie tylko usługi naprawczo - konserwacyjne.
To przede wszystkim pomoc dla każdego w drobnych pracach domowych na które nie mamy lub nie chcemy tracić czasu.
W taki oto sposób zrodziła się myśl stworzenia nowego wcielenia złotej rączki.
Z tym jednym wyjątkiem - Usterkomen jest tylko jeden.
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.