Projekt Portret

projekt logo
projekt akcydensów
projekt materiałów informacyjnych
projekt strony internetowej

Projekt Portret powstał z ogromnej pasji połączonej z doświadczeniem całego zespołu, na czele którego stoi Grzegorz Błażejczyk.
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.