Krzysztof Zając

projekt logo
projekt akcydensów
projekt materiałów informacyjnych

Właścicielem Kancelarii jest radca prawny Krzysztof Zając. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów. Doświadczenie zawodowe zwieńczone stanowiskiem dyrektora biura prawnego zdobywał pracując w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji i Instytucie Pamięci Narodowej. 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.