Kredyt Inkaso SA

projekt logo
projekt akcydensów
projekt strony internetowej

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku usług finansowych, zajmując się wykupem i windykacją pakietów wierzytelności masowych, uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania, we współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawniczą. 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.