Forum Polonijne TAMA

projekt logo

Prowadzą działalność mającą na celu integrację Polaków mieszkających w Japonii, wzajemną pomoc w życiu codziennym oraz wymianę informacji zarówno wśród japońskiej Polonii, jak też i rodaków w Polsce i innych krajach.
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.