EDU PLANETA

projekt logo
projekt akcydensów firmowych

Edu Planeta prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia placówek oświatowych, uczniów, bibliotek w podręczniki, pomoce metodyczne, lektury, nagrody, druki szkolne, organizujemy warsztaty metodyczne oraz konferencje dla nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.