ACT Advanced Corporate Training

projekt logo
identyfikacja wizualna
projekt akcydensów firmowych
projekt materiałów ATL/BLT

Wspieranie w rozwoju ludzi i organizacji oraz polepszanie jakości życia - to misja i cel działania ACT. 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie prezentowane w portfolio prace, pokazują jedynie część projektów
zrealizowanych dla naszych klientów.