Faq

 

Marketing

Proces wymiany zmierzający do zaspokojenia potrzeb i życzeń konsumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania.