Faq

 

Księga Znaku

Mówiąc ogólnie jest to zbiór zasad jakie należy przestrzegać w celu poprawnego używania logo. Opracowanie takie zawiera opisy dotyczące kolorystyki, zastosowanego kroju czcionki, pól ochronnych, dopuszczalnych wariantów i tym podobne informacje. Podstawowa Księga Znaku zawiera opisy dotyczące logo oraz akcydensów. Rozbudowana wersja Księgi zawiera opisy począwszy od logo poprzez akcydensy, oznakowania budynków, pojazdów, ubioru pracowników i innych systemów identyfikacji. Przestrzeganie informacji zawartych w Księdze Znaku gwarantuje spójny obraz firmy.