Faq

 

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity - Cl)

To główne narzędzie, służące kreowaniu wizerunku firmy na rynku. Elementami identyfikacji są m.in. znak firmowy, kolorystyka, strona internetowa, wszelkie materiały promocyjne firmy (wizytówki, papier firmowy, koperty, zaproszenia). Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem pełnej identyfikacji firmy.