Ochrona Znaku

Monitoring całego procesu zgłoszenia znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym - monitorowanie statusu znaku.

Logo jako znak towarowy podlega ochronie prawnej, która gwarantuje Państwu wyłączne prawo dysponowania znakiem, chroni przed próbami jego podrabiania i zawłaszczania oraz działania nieuczciwej konkurencji. Dla zapewnienia Państwu pewności posiadania tych praw oferujemy pomoc w uzyskaniu ochrony znaku w skali: krajowej, międzynarodowej i unijnej oraz uczulamy na wysoką pożyteczność takich działań. Współpracujemy z rzetelnymi i doświadczonymi rzecznikami patentowymi.

Analiza znaku firmowego pod kątem uzyskania ochrony w Urzędzie Patentowym:
- badanie bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych - np. zdolność odróżniająca znaku
- badanie względnych przeszkód rejestracyjnych - np. ocena podobieństwa do
wcześniejszych zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych lub usługowych w
dostępnych Internetowych bazach danych: Urzędu Patentowego RP (znaki lokalne), WIPO
(znaki międzynarodowe - IR), OHIM (znaki wspólnotowe - CTM).

Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia znaku do ochrony w Urzędzie Patentowym:
- sporządzenie wykazu towarów i usług stosownie do Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów
i Usług dla celów rejestracji znaków towarowych (Klasyfikacja Nicejska)
- przygotowanie i złożenie podania
- tłumaczenie wykazu towarów i usług (w przypadku zgłoszeń dokonywanych w Systemie
Madryckim)

Kontakt z Urzędem Patentowym:
- prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym RP, Biurem Międzynarodowym
(WIPO) oraz z Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)